Služby

Návrhy a realizace kompresorových stanic

Na základě požadavků zákazníka popř. výpočtů a měření navrhneme kompletní kompresorovou stanici - kompresory, sušiče, filtry, tlakovou nádobu, olejovodní separátor vč. rozvodů vzduchu a kanálů na odvod odpadního tepla.

Kompletní stanici zrealizujeme, vše vzájemně propojíme, uvedeme do provozu, zajistíme revize, přičemž po zaškolení obsluhy a předání dokumentace jsme připraveni se následně kompletně starat o všechna zařízení v kompresorovně.

ImageImage

 

Měření spotřeby stlačeného vzduchu

AIRchitect je pokročilý, jednoduchý a profesionální nástroj zaměřený na zjištění aktuální spotřeby stlačeného vzduchu. Pomocí tohoto zařízení lze navrhnout kompletní nebo částečnou modernizaci kompresorovny a eliminovat energetické ztráty způsobené nevhodným provozem.Image

Největší podíl z celkových nákladů, cca 50–72 %, je ve spotřebě elektrické energie potřebné pro chod kompresorů. Měření je velice přesné a nevyžaduje žádný zásah do potrubí.

Co získáte?

Naši specialisté kompletně vyhodnotí výsledky měření a navrhnou možná řešení na odstranění zbytečných energetických ztrát. Závěrečná zpráva vám umožní nejen vyhodnotit stávající situaci, ale zároveň představit pomocí simulace nejvhodnější řešení pro Vaši kompresorovnu.

Image

Detekce úniků vzduchu

Detekci netěsností provádíme profesionálním zařízením CS Instruments LD510:

Detektor úniků LD 500/510 s fotoaparátem - udává množství úniků v l / min a náklady v € (popř. Kč)

Nové detektory netěsností LD 500/510 s integrovaným fotoaparátem a kalkulací úniků jsou ideálními měřícími přístroji, které pomáhají najít a zdokumentovat i nejmenší úniky (0,1 l / min odpovídá přibližně 1 € p. A), a to i z delších vzdáleností.

LD 510 je světově první průtokoměr obsahující vstup pro všechny senzory CS. Kromě měření a detekce úniku lze provádět i všechna ostatní důležitá měření jako měření rosného bodu, průtoku, tlaku a teploty ...

Speciální funkce detektoru úniku LD 510Image

  • Zjistěte si velikost úniku (l / min) a potenciální úsporu (€ / rok)
  • Najděte ty nejmenší úniky i z delší vzdálenosti
  • Automatické přizpůsobení citlivosti vzhledem k hlučnosti prostředí, v hlučném prostředí automaticky eliminuje okolní šum
  • Vyfoťte místa netěsností
  • Zaznamenejte únik a potřebné akce k opravě
  • Přeneste informace o úniku přes USB do vašeho softwaru nebo do aplikace přes Bluetooth
  • Vytvořte report ISO 50001
  • Hledejte úniky po celý den (9 hodin)
  • Dodatečný senzorový vstup pro senzory CS Instruments (pouze pro LD 510)