ImageFiltry

Pro vyčištění stlačeného vzduchu ve Vašich provozech Vám nabízíme filtry firem Atlas Copco, Ceccato, FST, Mark a Hiross. Lze vybírat z velké škály velikostí filtrů a stupňů požadované čistoty vzduchu - od předfiltrů až po filtry s aktivním uhlím.

Nabízíme též elementy do filtrů prakticky všech výrobců.

Teorie

Částice v proudu vzduchu, které dojdou k filtru, mohou být odstraněny několika způsoby. Pokud jsou částice větší než otvory ve filtračním materiálu, jsou odstraněny mechanicky. Toho se běžně využívá u částic větších než 1 µm. Účinnost filtru v tomto případě stoupá se zlepšeným filtračním materiálem, který se skládá z lepších vláken.

Částice mezi 0,1 µm a 1 µm mohou být odděleny proudem vzduchu, který prochází kolem vláken filtračního materiálu, zatímco částice díky své setrvačnosti pokračují rovně. Tyto částice poté narazí do vláken filtračního materiálu a přilepí se na povrch. Účinnost filtru v tomto případě stoupá se stoupající rychlostí průtoku a při použití lepšího filtračního materiálu z lepších vláken.

Image​Velmi malé částice (< 0,1 µm) se pohybují náhodně v proudu vzduchu ovlivněné nárazy s molekulami vzduchu. Vznášejí se v proudu vzduchu, neustále mění svůj směr pohybu, což je důvod, proč lehce naráží do vláken filtračního materiálu a zde se přilepují. Účinnost filtru v tomto případě stoupá se snížením rychlosti proudění vzduchu a použitím lepšího filtračního materiálu s lepšími vlákny.

Oddělovací kapacita filtru je výsledkem různých pod-kapacit, jak je popsáno výše. Ve skutečnosti – každý filtr je kompromisem, žádný filtr není účinný pro celou škálu velikostí částic, stejně jako efekt rychlosti vzduchu není pro oddělovací kapacitu pro různé velikosti částic rozhodujícím faktorem. Z tohoto důvodu je nejtěžší oddělit částice veliké 0,2 µm až 0,4 µm. Oddělovací kapacita filtru je specifikována pro určitou velikost částic.

Olej a voda ve formě aerosoli se chovají jako ostatní částice a též mohou být odděleny použitím filtru – zkapalní totiž na vláknech filtračního materiálu a skapou na dno z důvodu gravitační síly. Filtr může odloučit olej pouze ve formě aerosoli. Pokud je potřeba odstranit olej ve formě páry, musí filtr obsahovat vhodný adsorpční materiál, většinou aktivní uhlí. Výsledkem každé filtrace je pokles tlaku, což znamená energetické ztráty v systému stlačeného vzduchu. Jemnější filtry s hustší strukturou způsobují větší tlakový pokles a častěji se ucpávají, což znamená častější výměnu filtrační vložky tj. vyšší náklady. Vzhledem k tomu musejí být filtry dimenzovány tak, aby pokrývaly nejenom nominální průtok, ale aby též měly větší kapacitu, aby zvládaly tlakové ztráty jako důsledek ucpání.