Adsorpční sušiče

​​​​V našem sortimentu najdete adsorpční sušiče Atlas Copco a FST s tlakovým rosným bodem až - 70 °C.

Image​Teorie

Adsorpční sušení je chemický proces, při kterém je vodní pára navázána na adsorpční materiál. Adsorpční materiál může být buď pevný nebo kapalný.

Existují adsorpční sušiče regenerující chlad a regenerující teplo. Adsorpční sušiče regenerující chlad jsou vhodné pro malé průtoky. Pro průběh regenerace je používán u tohoto sušiče vysušený vzduch. U tlaku 7 bar se spotřebuje cca 15-20 % množství stlačeného vzduchu pro regeneraci. Dosažitelný TRB leží u - 20 °C. Pro ještě nižší rosné body je potřeba většího množství vzduchu na profukování.
Adsorpční sušiče regenerující teplo regenerují adsorpční materiál elektricky vyráběným teplem nebo teplem ze stlačování a mají vyšší stupeň účinnosti než sušiče regenerující chlad. Dosažitelné rosné body leží u - 40 °C nebo ještě níže.

Image​Některé adsorpční sušiče používají pro regeneraci teplo vzniklé při stlačování v kompresoru. Tyto sušiče obsahují válec potažený adsorpčním materiálem, který je regenerován v jednom úseku ( 1/4 ) pomocí proudu horkého stlačeného vzduchu (130- 200 °C). Tento proud stlačeného vzduchu je následně ochlazen a přiveden skrz trysku do hlavního proudu stlačeného vzduchu.

Zbývající část válce ( 3/4 ) se používá k vysušení celého proudu stlačeného vzduchu. Díky pomalému otáčení válce vzniká kontinuální průběh, který se stará o to, že každá část válce se střídavě regeneruje a opět zatěžuje vlhkostí. Sušič funguje s nulovými tlakovými ztrátami. Energie je potřeba pouze na pohon válce. Vodou chlazený sušič tak může vysušit až 2500 l/s a spotřebuje jen 120 W. Kromě toho však potřebují tyto sušiče jak předfiltr, tak jemný filtr.