Kondenzační sušiče

Nabízíme Vám kvalitní kondenzační sušiče Atlas Copco, Mark a Friulair.

Teorie

Atmosférický vzduch nasávaný kompresorem vždy obsahuje vodní páru. Po stlačení se vzduch ohřívá a při následném ochlazení většina této páry kondenzuje v potrubním systému. To bývá častou příčinou koroze, poruch pneumatického nářadí a strojů či způsobuje vady ve výrobě.Image

Důležitým parametrem je rosný bod. Jeho hodnota je dána teplotou, při které začne vodní pára kondenzovat. Uvolňování vody v systému stlačeného vzduchu lze zabránit instalací vhodně zvolené sušičky vzduchu, která sníží hodnotu rosného bodu pod nejnižší teplotu, které vzduch v zařízení dosáhne. Proto je pro určení požadovaného rosného bodu nutné vzít v úvahu, kudy potrubí vede.

Image​V případě, že vzduch před sušičkou dosahuje teplot vyšších než cca 50 °C, je nutné použití dochlazovače. Výkonnost sušičky se zvyšuje s rostoucím tlakem. Proto by měla být instalována do místa s nejvyšším tlakem (před redukční ventily). Se zvyšující vstupní teplotou se naopak výkonnost sušičky snižuje. Proto by měla být instalována do co možná nejchladnějšího místa (za dochlazovač a za vzdušník).

Se správně navrženou kondenzační sušičkou lze dosáhnout hodnoty rosného bodu až +2 °C. Pro nižší hodnoty rosného bodu je nutné použití adsorbční nebo membránové sušičky.

Princip

Stlačený vzduch vstupuje do výměníku tepla vzduch-vzduch (A) a je předchlazován studeným výstupním vzduchem.

Image​Předchlazený vzduch poté vchází do výměníku tepla vzduch-chladivo (B), kde je dále ochlazován chladícím systémem na požadovanou hodnotu rosného bodu.

S postupným ochlazováním vodní pára kondenzuje. Vzduch spolu s vodními kapkami vchází do odlučovače (C), kde se obě fáze od sebe oddělí. Automatický odvaděč kondenzátu (D) odvádí nashromážděný kondenzát ze systému.

Suchý, chladný vzduch prochází druhým prostorem výměníku tepla vzduch-vzduch (A) a po ohřátí vystupuje ze sušičky.

Pokud teplota stlačeného vzduchu při dalším zpracování neklesne pod úroveň dosaženého rosného bodu, nedojde nikde k žádné kondenzaci vodních par.

Dosažitelný rosný bod: +2 °C.

Máte problémy s vlhkostí uvnitř rozvodů? Rádi Vám poradíme, stačí se nám ozvat!

Image