Automatické odvaděče kondenzátu

Atlas Copco - EWD​​Pro odvedení kondenzátu ze sušiče, tlakové nádoby či filtrů Vám nabízíme odvaděče Beko, Domnick Hunter a Atlas Copco.

Teorie:

Při výrobě stlačeného vzduchu nezbytně vznikne kondenzát - ať již prostý oleje nebo olejnatý. V kondenzátu jsou obsaženy také další nečistoty (např. rez). Proto je nutné kondenzát ze systému odvádět a zajistit tak kvalitní stlačený vzduch pro zařízení, které je stlačeným vzduchem ovládané a potažmo kvalitní konečný výrobek.

Automatický odvaděč zajišťuje nejspolehlivější odvedení kondenzátu a to bez sebemenší ztráty stlačeného vzduchu. Je řízen elektronicky, hladinu kondenzátu snímá senzory.